Rejestracja hurtownika

  • Informacje
  • Dane firmy

Oferta przeznaczona jest wyłącznie dla firm.
Do rejestracji będzie wymagane elektroniczne potwierdzenie posiadania dokumentów:

  • CEIDG lub...
  • NIP, REGON, Wpis do Ewidencji lub KRS

Proszę przygotować plik CEIDG lub pliki zeskanowanych dokumentów. W kolejnym kroku rejestracji poprosimy Państwa o przesłanie plików na nasz serwer. Można także kontynuować bez przesyłania plików. Ksero wymaganych dokumentów należy wtedy dostarczyć listownie.

Prosimy zapoznać się z treścią regulaminu hurtowni internetowej.
Następnie należy zaznaczyć pole "Akceptuję regulamin hurtowni" i kliknąć "Kontynuuj rejestrację".